Aktualności
 
26 czerwca 2016

Wyniki kolokwium z Technik Wytwarzania z części Odlewnictwo i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Poniżej link do pliku PDF wyników kolokwium z dnia 26 czerwca 2016 r.

wyniki kolokwium

Osobom, które zaliczyły, serdecznie gratuluję.

Trzeci termin kolokwium odbędzie się we wrześniu. Osoby zainteresowane zaliczeniem przedmiotu proszę o kontakt mailowy

dr inż. Rafał Kaczorowski

13 czerwca 2016

Wyniki kolokwium z Technik Wytwarzania z części Odlewnictwo i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Poniżej link do pliku PDF wyników kolokwium z dnia 12 czerwca 2016 r.

wyniki kolokwium

Osobom, które zaliczyły, serdecznie gratuluję.

Drugi termin kolokwium ogłaszam na dzień 26 czerwca 2016 r. (niedziela) w sali 4M14 na godz. 8:15. Proszę przyjść przygotowanym.

dr inż. Rafał Kaczorowski

31 sierpnia 2015

Kolokwium z Technik Wytwarzania z części Odlewnictwo i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych dla kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Mechatronika.

Wszystkich zainteresowanych zaliczeniem przedmiotu jak w temacie zapraszam dnia 13.09.2015 (niedziela) na godz. 9.00 do sali 231, budynek A22a (Wydział Mechaniczny od strony portierni, 3 piętro windą)

dr inż. Rafał Kaczorowski

21 marca 2015

Propozycje tematów prac dyplomowych dla kierunku Inżynieria Produkcji - studia I stopnia.

Lp.

Proponowany temat pracy dyplomowej

Kierujący pracą

Jednostka

K-17/01/1/2015

Badanie wytrzymałości połączeń w odlewach warstwowych wykonywanych w układzie stop Fe – stop Al

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/02/1/2015

Badanie procesu krystalizacji siluminów wieloskładnikowych
z dodatkami Cr, Mo, W i V przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/03/1/2015

Badanie procesu krystalizacji siluminów wieloskładnikowych
z dodatkami Cr, W i Mo przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/04/1/2015

Badanie procesu krystalizacji siluminów wieloskładnikowych
z dodatkami Cr, V i Mo przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/05/1/2015

Badanie procesu krystalizacji siluminów wieloskładnikowych
z dodatkami Cr, V i W przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/06/1/2015

Badanie procesu krystalizacji siluminów wieloskładnikowych
z dodatkami V, Mo i W przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego

dr inż.
Tomasz Szymczak

K 17

K-17/07/1/2015

Projekt formy wtryskowej dla zadanej wypraski z analizą kosztów

dr inż.
Rafał Kaczorowski

K 17

K-17/08/1/2015

Etapy projektowania formy wtryskowej w Autdesk Invertor Tooling

dr inż.
Rafał Kaczorowski

K 17

K-17/09/1/2015

Wpływ Mn na krystalizację i mikrostrukturę żeliwa wermikularnego

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/10/1/2015

Otrzymywanie martenzytu i węglików w żeliwie wermikularnym bez obróbki cieplnej odlewów

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/11/1/2015

Wpływ składu chemicznego i grubości ściany odlewu na skłonność do perlityzacji żeliwa wermikularnego

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/12/1/2015

Analiza wpływu Cr i V na proces krystalizacji, mikrostrukturę
i własności mechaniczne stopu Al-Si

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/13/1/2015

Wpływ Mo na temperaturę przemian fazowych w żeliwie wermikularnym oraz jego mikrostrukturę

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/14/1/2015

Analiza wpływu budowy elementów układu wlewowego na wermikularyzację żeliwa otrzymywanego metodą Inmold

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/15/1/2015

Badanie wpływu Cr i Mo na proces krystalizacji i mikrostrukturę siluminu

dr hab. inż.
Grzegorz Gumienny

K 17

K-17/16/1/2015

Najnowsze trendy obróbki cieplnej i powierzchniowej stopów Al
z grupy 7XXX (Al-Zn-Mg)

dr inż.
Jakub Gawroński

K 17

K-17/17/1/2015

Charakterystyka i porównanie wybranych właściwości mechanicznych stopów Al z grupy 5XXX po różnych obróbkach cieplnych
i powierzchniowych

dr inż.
Jakub Gawroński

K 17

K-17/18/1/2015

Badanie wpływu dodatku Cr, V, Mo, W oraz Cu i Ni na wielkość, kształt i udział objętościowy faz mikrostruktury stopu AlSi7Mg z w stanie lanym

dr hab. inż.
Bogusław Pisarek

K 17

K-17/19/1/2015

Badanie wpływu dodatku Cr, V, Mo, W oraz Cu i Ni na wielkość, kształt i udział objętościowy faz mikrostruktury stopu AlSi12CuNiMg z w stanie lanym

dr hab. inż.
Bogusław Pisarek

K 17

K-17/20/1/2015

Określenie wpływu ilości środka spieniającego na własności mechaniczne wyprasek  stosowanych w technologii Replicast CS

dr inż. K. Buczkowska
prof. T. Pacyniak

K 17

K-17/21/1/2015

Określenie własności mechanicznych modeli z tworzyw wielkocząsteczkowych wytworzonych na drukarce 3D dla technologii Replicast CS

dr inż. K. Buczkowska
prof. T. Pacyniak

K 17

K-17/22/1/2015

Wytwarzanie odlewów w technologii Replicast CS z modeli wykonanych na wtryskarkach

dr inż. K. Buczkowska
prof. T. Pacyniak

K 17

K-17/23/1/2015

Wytwarzanie odlewów w technologii Replicast CS z modeli wykonanych na drukarkach 3D

dr inż. K. Buczkowska
prof. T. Pacyniak

K 17

K-17/24/1/2015

Symulacja procesu odlewania tarczy hamulcowych dla technologii Replicast CS

dr inż. K. Buczkowska
prof. T. Pacyniak

K 17

K-17/25/1/2015

Projekt stanowiska do prototypowego wykonywania odlewów z wykorzystaniem druku 3d oraz oprogramowania „123D Cach” firmy AUTODESK

dr inż.
Paweł Just

K 17

K-17/26/1/2016

Wyznaczenie optymalnej lepkości powłoki ogniotrwałej do nakładania zanurzeniowego na modele z tworzyw wielkocząsteczkowych wykorzystywanych w technologii lost foam

dr inż.
Paweł Just

K 17

K-17/27/1/2015

Wytwarzanie odlewów w formach gipsowych z wykorzystaniem modeli z tworzyw sztucznych drukowanych na drukarce 3d

dr inż.
Paweł Just

K 17

K-17/28/1/2016

Dobór elementów zasilania i chłodzenia wybranego odlewu z żeliwa otrzymanego w technologii lost foam (wsparcie oprogramowaniem MAGMA)

dr inż.
Paweł Just

K 17

K-17/29/1/2016

Określenie wpływu grubości ścianki odlewu na morfologie grafitu, w odlewach z żeliwa sferoidalnego otrzymywanych w technologii lost foam ze sferoidyzacją inmold

dr inż.
Paweł Just

K 17

K-17/30/1/2016

Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie zastosowanych materiałów na łożyska ślizgowe występujące w pojazdach samochodowych

dr inż.
Cezary Rapiejko

K 17

K-17/31/1/2016

Zbadanie wpływu modyfikacji modyfikatorem SALECO311  siluminu AlSi7Mg na jego mikrostrukturę

dr inż.
Cezary Rapiejko

K 17

K-17/32/1/2017

Wpływ emisyjności promieniowania cieplnego stygnącego stopu Al-Si na rozkład pola temperatury badanego kamerą termowizyjną

dr hab. inż.
Ryszard Władysiak

K 17

K-17/33/1/2018

Wpływ szybkości stygnięcia siluminu i zawartości Si na przebieg krystalizacji i mikrostrukturę siluminu nadeutektycznego odlewanego w kokili

dr hab. inż.
Ryszard Władysiak

K 17

20 marca 2015

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
"Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt.: „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach”, która odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 r. w Hotelu Ambasador w Łodzi (ul. Kosynierów Gdyńskich 8).
Konferencja będzie piętnastą z cyklu „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach”. Obejmuje ona zagadnienia związane z funkcjonowaniem odlewni jako systemu produkcyjnego wytwarzania wysokojakościowych odlewów.
Przyjęte po recenzjach referaty będą opublikowane w kwartalniku „Archives of Foundry Engineering” wydawanym przez Komisję Odlewnictwa PAN, Oddział Katowice.

Ważniejsze terminy:

  • przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji: 31-03-2015
  • przesłanie streszczenia referatu: 31-03-2015
  • przesłanie pełnego tekstu referatu: 30-04-2015
  • wniesienie opłaty konferencyjnej (1.500 PLN): 30-04-2015

Instrukcje dla autorów:

http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/page/show/87/instrukcje-dla-autorow

Zaproszenie na konferencje:

pobierz zaproszenie

09 lutego 2015

Wyniki kolokwium z Technik Wytwarzania z części Odlewnictwo i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych dla kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Mechatronika.

Poniżej link do pliku PDF wyników kolokwium z dnia 08 lutego 2015 r.

wyniki kolokwium

Osobom, które zaliczyły, serdecznie gratuluję.

Ostateczny termin kolokwium ogłaszam na dzień 22 lutego 2015 r. (niedziela). Proszę przyjść przygotowanym.

dr inż. Rafał Kaczorowski

02 lutego 2015

Wyniki kolokwium z Technik Wytwarzania z części Odlewnictwo i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych dla kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Mechatronika.

Poniżej link do pliku PDF wyników kolokwium z dnia 01 lutego 2015 r.

wyniki kolokwium

Osobom, które zaliczyły, serdecznie gratuluję.

dr inż. Rafał Kaczorowski


Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 budynek A22
Tel. (48) (42) 631 22 75 Fax (48) (42) 636 51 05